food-parcels-tehran

توزیع نان
توزیع نان در تهران

تهیه اقلام ضروری جهت امرار معاش از دغدغه های اصلی خانوار های کم درآمد بوده است. در زمان اخیر و با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل آسیب دیده و سبب کاهش میزان درآمد بسیاری از خانواده های هم وطن مان گردیده است.

موسسه خیریه ما با سابقه توزیع مواد غذایی در منطقه دولتخواه در حوالی اتوبان آزادگان و کوره های آجر پزی در سال های گذشته، بار دیگر برای تابستان سال 99 در نظر دارد تا بسته های مواد غذایی را به دست این خانواده های آبرومند برساند

به علت توافق های انجام شده بین شرکت خیریه ما و شرکت های مواد غذایی، امکان تهیه مواد غذایی با یک سوم قیمت ایجاد شده و می توانیم تنها با قیمت 88 هزار تومان، بسته مواد غذایی معادل 240 هزار تومان را خریداری و بین نیازمندان توزیع نماییم.

برای شرکت در این امر نیکوکارانه میتوانید کمک های نقدی خود را توسط این لینک به حساب موسسه واریز نمایید.